Actualidade

Colexio

Noticias colexiais 2024

Noticias colexiais 2023

Noticias colexiais 2022

Noticias colexiais 2021

Noticias colexiais 2020

Noticias colexiais 2019

Notas de prensa 2023

Notas de prensa 2022

Notas de prensa 2021

Notas de prensa 2020

Notas de prensa 2019

Memoria anual

Segundo o artigo 11 da Lei 25/2009, de 22 de decembro, Lei Ómnibus, as organizacións colexiais estarán suxeitas ao principio de transparencia na súa xestión. Con este fin, cada unha delas deberá elaborar unha Memoria anual, que deberá facerse pública a través da súa páxina web no primeiro semestre de cada ano.

Memoria anual 2021.

Memoria anual 2020.

Memoria anual 2019.

Memoria anual 2018.

Memoria anual 2017.

Memoria anual 2015.

Memoria anual 2014.

Memoria anual 2013.

Memoria anual 2012.

Memoria anual 2011.

Memoria anual 2010.

Bioloxía

2023

2022

2021

2019