A Asociación Olimpíada de Bioloxía (OEB) convoca a
XV Olimpíada de Bioloxía (Fase Autonómica Galega)
baixo o patrocinio de:

· A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
· O Colexio Oficial de Biólogos de Galicia (COBGA)
· A Facultade de Ciencias da Universidade da Coruña
· A Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela
· A Facultade de Bioloxía da Universidade de Vigo
· A Directora do Grupo de Traballo de Bioloxía da Selectividade (CIUG)
· A Inspección de Educación da Xunta de Galicia

Rematou na Facultade de Bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela,. a proba correspondente á Fase Autonómica Galega da Olimpíada de Bioloxía. Esta foi xa a decimoquinta edición do certame e nela participaron 98 estudantes de 29 centros de secundaria de Galicia. O acto foi clausurado por:

- D.José Alberto Díez de Castro. Secretario Xeral de Universidades, Xunta de Galicia
- D. Antonio Segura Iglesias, Decano de la Facultad de Biología de la USC
- Dª. Mercedes Casal Jiménez, Vocal Colexio Oficial de Biólogos de Galicia.
- D. Manuel Pimental Pereira, Coordinador Grado de Biología, Fac. de Ciencias UDC
- Dª. Mercedes Gallardo Medina. Decana da Fac. de Bioloxía da Univ. de Vigo.
- D. Pablo Fernandes, Olimpiada Española de Biología.

Resultaron gañadores (por orde alfabética):

- Sofía Jamardo Paz, IES Plurilingüe Rosalía de Castro, de Santiago
- Iván Orois Longarela, IES de Arzúa
- Isaac Pazos Pérez, IES Lucus Augusti, de Lugo

que representarán á nosa comunidade na Fase Nacional, a celebrar en Bilbao no mes de marzo.

Así mesmo, obtiveron Mención de Honra (por orde alfabética) e substituirían aos gañadores, no seu caso, na fase nacional:

- Mario Bello Vilariño, IES As Telleiras, de Narón
- Andrés Xabier Cancela Fernández, Colegio Sagrado Corazón Franciscanas, da Coruña
- Alejandro Rodríguez López, Escola Rosalía de Castro, de Vigo